HBL Worldwide

Ürün ve Hizmet Ücretleri

PARA AKTARMA ve MEVDUAT İŞLEMLERİ Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran
Havale
TL (Türk Lirası) Havale
Yurt İçindeki Diğer Bankalara Yapılan TL Havale 5 0 500 0
Haberleşme Masraf 5 0 150 0
YP (Yabanc Para) Havale
Yurt İçindeki Diğer Bankalara Yapılan Havale ( 1 - 1000 USD Arası) 10 0 100 0
Yurt İçindeki Diğer Bankalara Yapılan Havale ( 1001 - 5000 USD Arası) 10 0 200 0
Yurt İçindeki Diğer Bankalara Yapılan Havale ( 5001 - 8000 USD Arası) 20 0 300 0
Yurt İçindeki Diğer Bankalara Yapılan Havale ( 8001 USD ve üzeri) 100 0.15 500 0
Yurt Dışındaki Bankalara Yapılan Havale ( 1 - 5000000 USD Arası) 10 0.15 1000 0
Yurt Dışındaki Bankalara Yapılan Havale ( 5000000 USD ve üzeri) 100 0.15 4000 0
Türk Bankalarından Pakistan Bankalarna Yapılan Havale 20 0.15 200 0
Bankalar Arası MT202 Swift Transferlerinde(Habib Bank Genel Müdürlük ve ޞubeleri Hariç) ÜCRETSIZDIR
Gelen YP (Yabancı Para) Havalenin TL (Türk Liras) Olarak Ödenmesi Halinde ÜCRETSIZDIR
Posta Masraf 10 0 100 0
EFT 10 0 500 0
Swift
Swift ücreti 20 0 500 0
Konut Kredileri 100 0.15 3000 0
Taşıt Kredileri HIZMET VERILMEMEKTEDIR
İhtiyaç Kredileri 100 0.15 3000 0
Kredi Kartları KREDİ KARTI HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR
Banka Kartları BANKA KARTI HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR
TL (Türk Lirası) Mevduat Hesapları
TL Mevduat Hesabına Gelen Havale
Gelen TL Havaleler 10 0.15 500 0
YP (Yabancı Para) Mevduat Hesapları
YP (Yabancı Para) Mevduat Hesabına Gelen Havale
Gelen havalenin döviz olarak ödenmesi halinde ( 1 - 1000000 USD Arası) 0 0.15 2000 0
Gelen havalenin döviz olarak ödenmesi halinde ( 1000001 - 5000000 USD Arası) 0 0.15 5000 0
Gelen havalenin döviz olarak ödenmesi halinde ( 5000001 USD ve üzeri) 0 0.15 8000 0
Mevduat Hesabı Ekstresi
Hesap Ekstre Ücreti
Hesap Ekstresi (her sayfa için) 5 0 500 0
ATM ATM HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR
Kiralık Kasa KİRALIK KASA HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR
Kiralık Kasa
Menkul Kıymet MENKUL KIYMET HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR
Çek, Senet ve Poliçe Tahsili
TL Çek, Senet ve Poliçeler
TL Çek, Senet ve Poliçe Tahsil Ücretleri 2 0.15 500 0
Çek Karnesi Ücreti (her sayfa için) 6 0 0 0
YP (Yabancı Para) Çekler
Keşide Edilen Çek 30 0.15 300 0
Tahsile Alnan Çekler (Pakistan'dan tahsil edilen) 30 0.15 300 0
Keide Edilen Çekler İçin Kargo Ücreti 30 0 100 0
Referans Mektupları
TL (Türk Lirası) Üzerinden Düzenlenen Referans Mektubu
Referans Mektubu Komisyonu 100 0 350 0
YP (Yabancı Para) Üzerinden Düzenlenen Referans Mektubu
Referans Mektubu Komisyonu 80 0 200 0