HBL Worldwide

Duyurular

Müşteri Şikayetleri Bilgi Broşürü

Türkiye Bankalar Birliği

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ

BİLGİ BROŞÜRÜ

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Hakem heyetinin işlemlerini kolaylaştırmak için lütfen bu formdaki bütün soruları yanıtlayınız

2- Lütfen bu formu okunur şekilde mavi veya siyah mürekkeple doldurunuz ve şikayetinizi kısa açık ve net bir şekilde açıklayınız Şikyetinizin oluştuğu koşulları belirtmeniz çok önemlidir örneğin kesin tarih ilk kez olup olmadığı ne tür bir işlemle ilgili olduğu hesap numarası ve tipi bankanın tavrı hakkında şikayette bulunduğunuz bankanın üniteleri ve ayrıca bankanızdan ve hakem heyetinden neler beklediğiniz)

3- Hakem heyetinin şikayetinizi inceleyebilmesi için şikayetinizle ilgili tüm bilgiler bu forma eklenmelidir

4- Bu formla birlikte başvurunuzla ilgili olan tüm belgelerin fotokopilerinin hakem heyetine gönderilmesi çok önemlidir örneğin hesap açma anlaşması banka ile yapılan yazışmalar hesap ekstreleri vb) Doldurduğunuz şikayet formunun ve eklediğiniz belgelerin birer kopyası da sizin tarafınızdan muhafaza edilmelidir

5- Konu başka biri veya birileriyle birlikte açılmış bir ortak hesap ile ilgiliyse bu durum belirtilmeli ve bu form ortak hesap sahiplerinin her biri tarafından imzalanmalıdır

6- Bir ya da daha fazla sayıda şikayet sahibi namına hareket etmeye yetkiliyseniz şikayetin hakem heyeti tarafından incelenmesine ilişkin tüm faaliyetler için örneğin bu formun imzalanması konuyla ilgili olarak hakem heyetinden gelecek tüm yazıların alınması bu yazılara yanıt verilmesi ilgilinin önerilerinin kabulü veya reddi vb) ilgili resmi mercilerce onaylanmış bir yazılı yetki belgesinin ve imza beyannamesinin ilişikte sunulması gerekir Böyle bir durumda hakem heyetine vereceğiniz şikayet formunda başvuruyu başka bir kişi veya kişiler adına yapmakta olduğunuzu açıkça belirtmeniz gerekir Banka hizmetlerini alan kişi ölmüş ise kanuni menfaatlerinizi kanıtlayan veraset ilamını eklemeniz gerekir

7- Bu formu tamamladıktan sonra katlayınız ve konuyla ilgili diğer belgeler fotokopileri) ile birlikte ilişikteki cevap zarfına koyarak hakem heyetine gönderiniz

Bilgi Broşürü ve Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Şikayet Formu ücretsizdir Formu bankalardan veya Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Sekreteryasından Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 Etiler 80630 İstanbul) veya internet üzerinden http//wwwtbborgtr/hakemheyeti/defaulthtm) ücretsiz temin edebilirsiniz